Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

DLA RODZICÓW

 

15.09.2017 - 29.09.2017

Zebrania z rodzicami – wybór Trójek Klasowych
i Rady Rodziców, pedagogizacja rodziców

10.10.2017 , godzina 16.00

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania z nauczycielami

12.11.2017 - 20.11.2017

Klasowe zebrania z rodzicami

12.12.2017, godzina 16.00

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

Mozliwość konsultacji rodziców z pracownikiem
Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Krotoszynie
mgr Lidią Wasielak

09.01 2017, godzina 16.00

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

luty 2017

Wywiadówki

13.03.2018

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

15.04.2018 – 20.04.2018

Zebrania  z rodzicami

8.05.2018, godzina 16.00

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

12.06.2018, godzina 16.00

"Drzwi otwarte"
indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami