Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

12-25 lutego 2018 r 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w szkołach podstawowych z pięciodniowym tygodniem pracy

2 listopada 2017 r.
3 listopada 2017 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

22 czerwca 2018 r 

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.