Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

 

Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół podstawowych. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.