Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Pracownicy administracji i obsługi

  • mgr Magdalena Ratajczak - referent ds. administracji szkolnej
  • Halina Kryś - pracownik obsługi
  • Aneta Klarzyńska - pracownik obsługi
  • Agnieszka Porawska - pracownik obsługi
  • Eugeniusz Tyczyński - pracownik obsługi
  • Damian Kryś - pracownik obsługi
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mariusz Stasiak