Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Historia szkoły

Pierwsza szkoła prawdopodobnie została założona przy kościele w XV w. Przypuszcza się że ta pierwsza szkoła spaliła się lub runęła ze starości w XVII w. W 1655 r. wspomniany już proboszcz Maciej Marciszewski wystawił nową, składającą się z jednej izby i komory. "Na wystawienie tej szkoły - pisze proboszcz - wydałem rzemieślnikom 88 złp., beczkę piwa, połeć słoniny, ćwiertnię żyta, wierteł pszenicy, dwa wiertele jęczmienia, tyleż grochu, masła półtora rozmiaru, sera gomółek 20, soli miarę. Za szkudły na jej pokrycie zapłaciłem 20 złp., za wylepienie jej 12 złp." Oprócz ogrodu szkoła ta żadnego uposażenia nie posiadała. Rektora tej szkoły, który jednocześnie pełnił obowiązki organisty, utrzymywał z "własnej szkatuły" proboszcz. O szkole w Mokronosie wspomniano przy okazji wizyty Gnińskiego w r. 1684. "Rektorem szkoły (...) jest niejaki Andrzej, mieszka on w domu rektora o jednej wielkiej izbie ogrzewanej i komorze, ma przytem ogród, a pleban daje mu pensję".

Szkoła w Mokronosie została utworzona decyzją władz z 1840 r. W 1902 r. uczęszczało do niej 196 dzieci z Mokronosa, Gościejewa, Paniwoli, Józefowa i Ludwinowa. Dzieci podzielone były na dwie klasy: w klasie l było ich 102, a w klasie II 94. Nauczycielem był Jan Nepomucen Becker. a później Leder. W 1912 r. do "Katholische Schule Mokronos" uczęszczało 238 dzieci, które zgrupowane były w 4 oddziałach, a uczyło je 2 nauczycieli. Księga metryk uczniowskich prowadzona jest od 1877 r. Kronika szkol na w języku niemieckim prowadzona była od 1910 do 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości od 1919 r. funkcjonowała 2-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna. W 1921 r. dokonano kapitalnego remontu budynku szkolnego. W 1966 r. podjęto decyzję o budowie nowej szkoły w czynie społecznym. Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 22 września 1969 r. W 1971 r. wykonano remont kapitalny i modernizację starego budynku szkolnego. W latach 1975-1977 wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem i boiskami sportowymi, które oddano do użytku 21 października 1977 r.