Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie klas I-VII w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają w szkole darmowe podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Poniżej przedstawiamy zestaw podręczników na rok 2018/2019 z jakich korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokronosie zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej SP Mokronos z dn. 15.06.2018 r.:

Oddział Przedszkolny

Wychowanie przedszkolne:

3 latki

Paulina Sawa

Aleksandra Szyller

„Plac zabaw” WSiP

Wychowanie przedszkolne:

4 latki

Paulina Sawa

Aleksandra Szyller

„Plac zabaw” WSiP

Wychowanie przedszkolne:

5 latki

Paulina Sawa

Aleksandra Szyller

„Plac zabaw” WSiP

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego - „0”

Wychowanie przedszkolne

 

Paulina Sawa

Aleksandra Szyller

„Plac zabaw” WSiP

Religia

(dzieci 6 – letnie)

 

 

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Burdzińska, Agnieszka Banasiak, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

Podręcznik MEN – „NASZ ELEMENTARZ”

„NOWI TROPICIELE” – zestaw ćwiczeń (WSiP) (nr dop. 815/1/2017)

Język angielski

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

„New English Adventure – poziom 1” (wyd. Pearson – WSiP) + ćwiczenia (nr dop. 819/1/2017)

Religia

red. Władysław Kubik SJ

„Jesteśmy w rodzinie Jezusa” (wyd. WAM)

Zajęcia komputerowe

D.Kiałka, K.Kiałka,

„Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej.” Poziom 1 (wyd. Helion)

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz-Malinowska, Marzena Kołaczyńska, Jadwiga Hanisz

Podręcznik MEN _ „NASZA SZKOŁA”

 

„NOWI TROPICIELE” – zestaw ćwiczeń (WSiP) (nr dop. 815/2/2018)

Język angielski

Via Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz

„New English Adventure – poziom 2” (wyd. Pearson – WSiP) + ćwiczenia (nr dop. 819/2/2018)

Religia

red. Władysław Kubik SJ

„Kochamy Pana Jezusa” (wyd. WAM)

Informatyka

D.Kiałka, K.Kiałka,

„Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej” poziom 2, wydanie II, e-book

Wyd. Helion

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek,

Monika Zatorska

Podręcznik MEN - „NASZA SZKOŁA”

 

Język angielski

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

„New English Adventure – poziom 3”, (wyd. Pearson – WSiP) + ćwiczenia

Religia

red. Zbigniew Marek SJ

„Przyjmujemy Pana Jezusa” (wyd. WAM)

Zajęcia komputerowe

D.Kiałka, K.Kiałka

„Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej” poziom 3, książka + płyta

Wyd. Helion

Klasa IV

Język polski

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 907/1/2017)

Przyroda

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

„Przyroda”, wyd. WSiP

(nr dop. 893/2017)

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń  + atlas wyd. Nowa Era

(nr dop. 877/1/2017)

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,  P. Zarzycki, M. Karpiński

„Matematyka z plusem”  dla klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyty ćwiczeń wersja „B”

  1. GWO  M. Dobrowolska Sp. J.

(nr dop. 780/1/2017)

Religia

Zbigniew Marek SJ red.

 

„Zaproszeni przez Boga”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. (Seria : Drogi Przymierza – Nowa Podstawa Programowa)

wyd. WAM

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 295/1/2017)

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 852/1/2017)

Język angielski

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

“English Class. Poziom A1”,(wyd. Pearson – Nowa Era) (nr dop. 840/1/2017)

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (nr dop. 903/1/2017)

Informatyka

D. Kiałka,  K .Kiałka

"Informatyka Europejczyka" - podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej - klasa IV

- edycja książka + e-book wyd. Helion (nr dop. 876/1/2017)

Klasa Va/Vb

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop 907/2/2018)

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

 

„Puls życia.” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 844/1/2018)

Historia

Grzegorz Wojciechowski

 

„Wczoraj i dziś” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas,

Wyd. Nowa Era (nr dop. 877/2/2018)

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki.” Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop.852/2/2018)

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,  P. Zarzycki

„Matematyka z plusem” dla klasy piątej + zeszyty ćwiczeń, wersja „C”, Wyd. GWO (nr dop. 780/2/2018)

Informatyka

D. Kiałka,  K .Kiałka

„Informatyka Europejczyka” klasa V

Książka + e-book,  wyd. Helion (nr dop. 876/2/2018)

Religia

Z. Marek SJ,

„Obdarowani przez Boga” Wyd. WAM

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 903/2/2018)

Język angielski

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

„English Class A1”+, wyd. nowa era/Pearson (nr dop. 840/2/2018)

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. nowa era (nr dop. 295/2/2018)

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej (nr dop. 906/1/2018)

Klasa VI

Język polski

Anna Klimowicz

"Teraz polski!”, wyd, nowa era (nr dop. 538/3/2014/2015)

 

 

Przyroda

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

„Przyrodo, witaj!”, wyd WSiP (nr dop. 530/3/2014/2016)

Matematyka

M. Dobrowolaska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

„Matematyka z Plusem” dla klasy VI + zeszyt ćwiczeń

Wyd. GWO (nr dop. 445/3/2014/2016)

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„I gra muzyka”, wyd nowa era (nr dop. 569/2012/2015)

 

 

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręczniki + zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era (nr dop. 443/3/2014/2015)

Religia

Zbigniew Marek SJ

Anna Waliulik CSFN (red.)

„Przemienieni przez Boga.” Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Wyd. WAM

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!”, wyd. nowa era, (nr dop. 326/3/2011/2015)

)

 

Informatyka

D. Kiałka

K. Kiałka

„Informatyka europejczyka” klasa VI – podręcznik

e-book wyd. Helion (nr dop. 475/3/2012)

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” (nr dop. 295/3/2010/2016)

Język angielski

Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

„Look! 3” + ćwiczenia, wyd. Pearson (nr dop. 252/2/2010/2015)

Klasa VII

Język polski

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej wyd. Nowa era (nr dop. 907/4/2017)

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

„Matematyka z Plusem” dla klasy VII + zeszyt ćwiczeń

Wyd. GWO (nr dop. 780/4/2017)

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej, wyd. nowa era, (nr dop. 852/4/2017)

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręczniki + zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era (nr dop. 877/4/2017)

Religia

Zbigniew Marek SJ

 

„Jezus uczy i zbawia”

Wyd. WAM

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej, wyd. nowa era, (nr dop. 903/4/2017)

Informatyka

D. Kiałka

K. Kiałka

„Informatyka europejczyka” klasa VI – podręcznik

e-book wyd. Helion (nr dop. 876/4/2017)

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wyd. nowa era, (nr dop. 785/1/2017)

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

„To jest fizyka”, wyd. nowa era (nr dop. 818/1/2017)

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert

„Planeta nowa” wyd. Nowa era + zeszyt ćwiczeń (nr dop.

906/3/2017)

Biologia

Małgorzata Jefimow

„Puls życia” wyd. Nowa era + zeszyt ćwiczeń (nr dop. 844/4/2017)

Język niemiecki

M. Kozubska

E. Krawczyk

Z. Zastąpiło

„Klasse! Super! Toll!” Podręcznik + ćwiczenia, wyd. PWN (nr dop. 796/1/2017)

Język angielski

Bob Hastings, Stuart McKinlay
Arek Tkacz

“English Class” A2 + podręcznik + ćwiczenia wyd. Pearson (nr dop. 840/4/2017)

Klasa VIII

Język polski

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz


„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa era (nr dop. 907/5/2018)

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

„Matematyka z Plusem” + zeszyt ćwiczeń

Wyd. GWO (nr dop. 780/5/2018)

Historia

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręczniki + zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era (nr dop. 877/5/2018)

Religia

Zbigniew Marek SJ

 

„Jezus działa i zbawia”

Wyd. WAM

Informatyka

Jolanta Pańczyk

„Informatyka Europejczyka” Klasa VIII, podręcznik + e-book, wyd. Helion (nr dop. 876/5/2018)

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły  podstawowej, wyd. nowa era, (nr dop. 785/2/2018)

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

„To jest fizyka” (nr dop. 818/2/2018)

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert

„Planeta nowa” wyd. Nowa era + zeszyt ćwiczeń (nr dop. 906/4/2018)

Biologia

Małgorzata Jefimow

„Puls życia” wyd. Nowa era + zeszyt ćwiczeń (nr dop. 844/3/2018)

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro”, wyd. nowa era (nr dop. 874/2017)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

„Żyje i działam bezpiecznie”, wyd. nowa era (nr dop. 923/2018)

Język niemiecki

M. Kozubska

E. Krawczyk

Z. Zastąpiło

„Klasse! Super! Toll! Podręcznik + ćwiczenia, wyd. PWN (nr dop. 796/2/2018)

Język angielski

Arek tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cawen, Renata Ranus

Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik wieloletni, wyd. Pearson (nr dop. 926/2018)