Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września 2018r. 

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

14 -27 stycznia 2019r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w szkołach podstawowych z pięciodniowym tygodniem pracy

2 listopada 2018r.
15,17 kwietnia 2019r. (egz. ósmoklasisty)
2 maja 2019r.
30 maja 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

21 czerwca 2019r. 

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.