Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Projekt informacyjno - edukacyjny : "Bądźmi zdrowi - wiemy, więc działamy"

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest  w oddziale dzieci 6-letnich Projekt informacyjno – edukacyjny: „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. Jest to kontynuacja działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia w przedszkolu, wzajemną edukację rodziców i nauczycieli w zakresie kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych i ruchowych. Realizacja Projektu ma zaowocować zmniejszeniem liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i postaw prozdrowotnych.