Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

https://cms-files.superszkolna.pl/sites/949/wiadomosci/290284/files/egzamin_osmoklasisty.pdf