Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szkoła Podstawowa w Mokronosie

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

27 stycznia – 09 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09- 14 kwietnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach podstawowych z pięciodniowym tygodniem pracy

21,22,23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

01 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.