Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

PEDAGOG SZKOLNY

 


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Beata Kuzia

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Wtorek 1100 - 1400

Środa 900 - 1300

Piątek 900 - 1300


 

 

                      

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
  6. Pomaganie oraz wspieranie ucznia w kształtowaniu przyszłej kariery edukacyjno – zawodowej w ramach doradztwa zawodowego.

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

– trudności w nauce

– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

– kłopoty osobiste i rodzinne

– niska samoocena

– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

– okres dojrzewania

 Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.


 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC! 

 

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC!


 

 

POLECANE ARTYKUŁY: 


 
 
 
 

Pedagog szkolny poleca - przeczytajcie swoim dzieciom!
To opowiadanie pozwoli im zrozumieć problem, z którym boryka się świat...

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-opowiadanie.html