Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Aktualności

19 czerwca 2020 13:38 | Aktualności

Informacja dotycząca zwrotu podręczników oraz książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminem i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek.
Podręczniki oraz zaległe książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy oddać w wyznaczonym terminie :

23.06.2020 (wtorek) w godzinach :

8.00 -  9.30      kl. I – III

9.30 – 11.00     kl. IV – VIII

Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.
Książki będą zwracane  w wyznaczonym miejscu w szkole. Aby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w obecnej sytuacji zwrot książek będzie odbywał się przy wejściu bocznym do szkoły - od strony boiska (dotychczasowe wyjście oczekujących na autobus szkolny) .
Zwrot potwierdzony będzie podpisem (własnym długopisem) na liście.

Każda książka musi być podpisana na  metryczce znajdującej się w książcekomplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety), nie  należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią, na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Po upływie kwarantanny (tychże podręczników) nauczyciel bibliotekarz dokona oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 W załączniku przesyłam kartę do wypełnienia - spis numerów podręczników (nr pod pieczątką biblioteki). Kartę należy włożyć do spakowanego pakietu podręczników. Jeśli ktoś nie ma możliwości, aby wydrukować kartę, proszę napisać odręcznie wg wzoru.


Bibliotekarz szkolny - M.Baranowska

 

Przeczytano: 504 razy. Wydrukuj|Do góry